goto-wanie.pl jest własnością:

Bury Sp. z o.o.

ul. Mełgiewska 38c
20-234 Lublin

Fax: +48 81 446 60 40
Tel: +48 81 446 60 41

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy

KRS pod nr 0000182630

NIP: 946-22-31-885
REGON: 061354680

Kapitał zakładowy: 1 050 000,00zł